TARIEVEN 2021

Fysiotherapie zitting 37,50
Geriatrische fysiotherapie 47,50
Manuele therapie 47,50
Bekkentherapie 47,50
Psychosomatische fysiotherapie 47,50

Screening, intake en onderzoek 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing 55,00

Groepsbehandeling 2 personen 36,50
Groepsbehandeling  3 personen €  25,00
Groepsbehandeling > 4 personen 22,00

Consult fysiotherapie 57,50
Lange zittingen bij complexe pathologieën 57,50

Verslag aan derden 65,00
Telefonische zitting 15,00

Genoemde bedragen zijn exclusief €10,00 voor aan huis/inrichtingstoeslag

Zorg 1 trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar, raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

Afspraken die binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden. Per niet nagekomen afspraak wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Op onze tarieven is géén BTW van toepassing.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR)

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing