TARIEVEN 2021

Reguliere zitting  €  33,25
Regulier zitting incl. aan huistoeslag  €  41,25
Regulier zitting incl. instellingtoeslag €  41,25
Screening €  15,25
Manuele therapie(excl. aan huis/instellingtoeslag) €  40,00
Psychosomatische therapie (excl. aan huis/instellingtoeslag)  € 44,00
Intake en onderzoek na screening  €  47,50
Intake en onderzoek na verwijzing   €  47,50
Intake en onderzoek na screening incl. aan huistoeslag      €  55,50
Intake en onderzoek na verwijzing incl. aan huistoeslag     €  55,50
Intake en onderzoek na screening incl. instellingstoeslag   €  55,50
Intake en onderzoek na verwijzing incl. instellingstoeslag €  55,50
Groepsbehandeling €  20,35 – 32,45
Consult €  52,50
Consult incl. aan huistoeslag  €  60,50
Consult incl. instellingstoeslag  €  60,50
Lange zittingen bij complexe pathologieën (excl. aan huis/instellingtoeslag) € 44,25
Verslag aan derden €  55,00
Geriatrie Fysiotherapie (excl. aan huis/instellingtoeslag)  €  44,00
Telefonische zittingen  €  10,50

Per niet nagekomen afspraak kan 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patient zijn binnenonze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF/NPCF

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing