Skip to main content

De tarieven van Van der Knaap en Postmus

Wordt fysiotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt niet meer standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Fysiotherapie zit niet in het basispakket maar wordt vaak wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Er zijn veel verschillende ziektekostenverzekeraars en veel verschillende aanvullende pakketten. Of je in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie kunt je nakijken in je polis of je kunt het navragen bij je ziektekostenverzekeraar.

Je aanvullende verzekering kies je aan het begin van elk verzekeringsjaar en dit bepaalt het aantal behandelingen die  binnen dit pakket worden vergoed per jaar.

Wel ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste dekking voor de zorg die je afneemt . Wij kunnen  niet zien welke zorg u al heeft  afgenomen in een verzekeringsjaar.

Voor vragen over vergoeding mag je ook altijd contact met ons opnemen. We hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Onze tarieven

Prijspeil 01-01-2023
Voor informatie over overige tarieven kun je contact opnemen met de praktijk.

Screening € 20,00
Zitting reguliere fysiotherapie € 40,00
Zitting manuele therapie € 50,00
Zitting geriatrie € 50,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 50,00
Zitting oedeemtherapie € 50,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 50,00
Screening, intake en onderzoek € 57,50
Intake en onderzoek na screening € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,50
Consult fysiotherapie € 65,00
Groepsbehandeling 2 personen € 37,50
Groepsbehandeling 3 personen € 27,50
Groepsbehandeling > 4 personen € 25,00
Lange zittingen bij complexe pathologieën € 60,00
Verslag aan derden € 70,00
Telefonische zitting € 20,00
Toeslag behandeling aan huis €10,00
Niet nagekomen afspraak 100% van het geldende tarief

Op onze tarieven is géén btw van toepassing.

Betalingsvoorwaarden (zie kopje overige informatie)

Tarieven medische fitness, SeniorFit en Zwanger/Mama & Actief

Inschrijfgeld € 5 (eenmalig)
Intake € 40 (eenmalig)
1 keer per week trainen € 40 per maand
2 keer per week trainen € 60 per maand
10-ritten proefabonnement € 70 (eenmalig) exclusief eenmalig € 5 inschrijfgeld
Zwanger & Actief / Mama & Actief strippenkaart 5 strippen € 75 | 10 strippen € 110 | 20 strippen € 210

Tarieven massage

Massage 30 minuten € 30
Massage 45 minuten € 45
5 x massage 30 minuten € 145
5 x massage 45 minuten € 220
10 x massage 30 minuten € 280
10 x massage 45 minuten € 435

Overige informatie

Zorg 1-trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar. Informeer hiervoor bij je verzekeraar wat de vergoedingen zijn.

Een Zorg1 behandelplan houdt in dat er gewerkt wordt met een vaste indeling in profielen op basis van zorgzwaarte |(stratified care), een vaste set klinimetrie (de minimale dataset) en een vaste prijs per profiel.

Ieder programma (licht, midden of uitgebreid) heeft een vaste prijs. Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij één van de verzekeraars waarmee er speciale afspraken zijn gemaakt, informeer dan bij uw verzekeraar wat de vergoedingen zijn.

Afspraken die je afzegt minder dan 24 uur voordat de afspraak begint, kunnen wij rekening brengen. Per niet nagekomen afspraak rekenen we 100% van het tarief van de behandeling.

We leggen je gegevens vast in ons computersysteem volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op al onze gegevens is het privacybeleid van toepassing.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

  • Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, anders wordt er het behandeltarief bij je in rekening gebracht.
  • Het is raadzaam om je verzekeringspolis zelf goed door te nemen over het aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, ontvang je hiervoor een aanmaning. De betalingstermijn voor de aanmaning is 14 dagen. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen deze ten laste van de patiënt.
  • Als je niet voor onze therapievormen verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijg je zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven onze website en de presentatie in de wachtruimte.

 

 

 

 

???? klik hier om te chatten