Skip to main content

De tarieven van Van der Knaap en Postmus

Wordt fysiotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt niet meer standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Fysiotherapie zit niet in het basispakket maar wordt vaak wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Er zijn veel verschillende ziektekostenverzekeraars en veel verschillende aanvullende pakketten. Of je in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie kun je nakijken in je polis of je kunt het navragen bij je ziektekostenverzekeraar.

Heb je een chronische aandoening? Dan krijg je fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of worden door je aanvullende verzekering betaald (bij voldoende dekking). Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet vindt je alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. Je kunt ook bij je zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of je een aandoening hebt die op deze lijst staat.

Heb je  geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Alle zorg die valt onder de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijk eigen risico

Je aanvullende verzekering kies je aan het begin van elk verzekeringsjaar en dit bepaalt het aantal behandelingen die  binnen dit pakket worden vergoed per jaar.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste dekking voor de zorg die je afneemt . Wij kunnen  niet zien welke zorg u al heeft  afgenomen in een verzekeringsjaar.

Voor vragen over vergoeding mag je ook altijd contact met ons opnemen. We hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Wat kunt u verwachten?

Eerste afspraak
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij je gezondheidsklacht starten we tijdens de eerste afspraak altijd met een intake en onderzoek. Ook is het mogelijk om een dubbele afspraak te maken. De therapeut kan je dan na de intake en onderzoek ook gelijk behandelen. Hiervoor worden dan twee zittingen gerekend. Je ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neem je mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij de balie van de praktijk of uw fysiotherapeut.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek, ook bij volgende afspraken.

Vragenlijsten

 • Het kan zo zijn dat de fysiotherapeut gebruik maakt van een zogenaamde online intake. Deze bestaat uit een vragenlijst die je via de mail zal ontvangen. Op deze wijze kan de fysiotherapeut zich goed voorbereiden op uw komst. Graag willen wij je vragen om minimaal 48 uur voor de eerste afspraak dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 • Daarnaast kan het zo zijn dat de fysiotherapeut u heeft gevraagd om een aantal vragenlijsten betreft uw lichamelijke klacht digitaal in te vullen. Graag willen wij je vragen om de vragenlijsten  in te vullen.

Laatste afspraak

De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Hierbij wordt de behandeling met je geëvalueerd, het dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en/of verwijzer verstuurd. Het is niet wenselijk om de laatste afspraak af te bellen. Mocht je niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan kan er ook een telefonisch consult plaatsvinden. Hiervoor wordt een behandeling gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Onze tarieven

Prijspeil 01-01-2024
Voor informatie over overige tarieven kun je contact opnemen met de praktijk.
Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent of als je vergoeding niet of niet meer toereikend is, geldt onze tarievenlijst. Deze tarieven kunnen afwijken van het tarief van je zorgverzekeraar.

Screening € 20,00
Zitting reguliere fysiotherapie € 40,00
Zitting manuele therapie € 50,00
Zitting geriatrie € 50,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 50,00
Zitting oedeemtherapie € 50,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 50,00
Screening, intake en onderzoek € 57,50
Intake en onderzoek na screening € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,50
Consult fysiotherapie € 65,00
Groepsbehandeling 2 personen € 37,50
Groepsbehandeling 3 personen € 27,50
Groepsbehandeling > 4 personen € 25,00
Lange zittingen bij complexe pathologieën € 60,00
Verslag aan derden € 70,00
Telefonische zitting € 20,00
Toeslag behandeling aan huis €10,00
Niet nagekomen afspraak 100% van het geldende tarief

Op onze tarieven is géén btw van toepassing.

Betalingsvoorwaarden (zie kopje overige informatie)

Tarieven medische fitness, SeniorFit en Zwanger/Mama & Actief

Inschrijfgeld € 5 (eenmalig)
Intake € 40 (eenmalig)
1 keer per week trainen € 40 per maand
2 keer per week trainen € 60 per maand
10-ritten proefabonnement € 70 (eenmalig) exclusief eenmalig € 5 inschrijfgeld
Zwanger & Actief / Mama & Actief strippenkaart 5 strippen € 75 | 10 strippen € 110 | 20 strippen € 210

Tarieven massage

Massage 30 minuten € 30
Massage 45 minuten € 45
5 x massage 30 minuten € 145
5 x massage 45 minuten € 220
10 x massage 30 minuten € 280
10 x massage 45 minuten € 435

Zorg 1 trajecten

Zorg 1-trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar. Informeer hiervoor bij je verzekeraar wat de vergoedingen zijn.

Een Zorg1 behandelplan houdt in dat er gewerkt wordt met een vaste indeling in profielen op basis van zorgzwaarte |(stratified care), een vaste set klinimetrie (de minimale dataset) en een vaste prijs per profiel.

Ieder programma (licht, midden of uitgebreid) heeft een vaste prijs. Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij één van de verzekeraars waarmee er speciale afspraken zijn gemaakt, informeer dan bij je verzekeraar wat de vergoedingen zijn.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

 • Afspraken die je afzegt minder dan 24 uur voordat de afspraak begint, kunnen wij rekening brengen. Per niet nagekomen afspraak rekenen we 100% van het tarief van de behandeling.
 • Het is raadzaam om je verzekeringspolis zelf goed door te nemen over het aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, ontvang je hiervoor een aanmaning. De betalingstermijn voor de aanmaning is 14 dagen. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen deze ten laste van de patiënt.
 • Als je niet voor onze therapievormen verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijg je zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven onze website en de presentatie in de wachtruimte.
 • We leggen je gegevens vast in ons computersysteem volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Op al onze gegevens is het privacybeleid van toepassing.

 

 

 

???? klik hier om te chatten