Skip to main content

Tevredenheidsonderzoek

Geachte cliënt,  

Om onze fysiotherapeutische zorg zo optimaal mogelijk te houden en te verbeteren maken wij  gebruik van een aantal verschillende onderzoeken. Hieronder een overzicht over de inhoud en gebruik  hiervan.  

Tevredenheidsonderzoek 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut. Daarom  neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd  door een onafhankelijk bureau genaamd Zorg DNA en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om  uw deelname aan dit onderzoek.  

Na uw behandeling ontvangt u een e-mail van Zorg DNA (uit naam van onze praktijk) met een link  naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 – 20 minuten van  uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en  de behandeling door uw therapeut.  

Zorg DNA verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem  worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als  fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk  heeft geantwoord.  

Landelijke Database Fysiotherapie /Landelijke Database Kwaliteit 

U kunt, via uw fysiotherapeut, toestemming geven voor het gebruik en opname van enkele  behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)/Landelijke Database Kwaliteit  (LDK). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg.  De gegevens die van belang zijn voor het onderzoek worden geanonimiseerd doorgegeven. Uw  privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die worden verzameld zijn: 

– Geboortejaar
– Geslacht
– Behandel gegevens (o.a. uw klacht, soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling) 

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback  informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens  levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie  in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam  of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten  aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling. 

Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren!  

Bij voorbaat dank. 

Van der Knaap & Postmus fysiotherapeuten

Tevredenheidsonderzoek Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten versie 01-01-2021 

Download hier onze tevredenheidsonderzoek
???? klik hier om te chatten