Schoudernet Noord

Als praktijk zijn we aangesloten bij het netwerk Schoudernet Noord, zodat wij patiënten met schouderklachten op een zeer deskundige wijze kunnen onderzoeken en behandelen volgens de nieuwste inzichten op het gebied van schouderproblematiek.

De stichting Schoudernet Noord (SNN) is een werkgroep van manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten en/of algemeen fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de stichting SNN zijn ook orthopeden betrokken. Er is dan ook sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen de aangesloten therapeuten en de orthopeden van het Martiniziekenhuis Groningen. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

Het doel van de stichting is het optimaliseren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen van de deelnemende therapeuten bij schouderaandoeningen. Middels jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten, opdrachten en scholing word getracht schouderaandoeningen op een hoog niveau te diagnosticeren en te behandelen. Daarnaast wordt actieve participatie van de deelnemende therapeuten binnen de stichting, het volgen van symposia en het bezoeken van congressen gestimuleerd.

Binnen onze praktijk is Janneke Altelaar als manueel therapeute lid van het schoudernetwerk.

Wilt u meer informatie over het Schoudernet Noord klik dan hier.

 

Janneke Altelaar